CorSchaap1.JPG

"Cor Schaap, kunstschilder
van strand- en zeegezichten"

Cor Schaap (1968) is geboren en getogen in het Nederlandse vissersdorp Katwijk aan Zee. Niet ver van de zee werkt hij aan olieverfschilderijen met voornamelijk lokale en regionale onderwerpen zoals het vissersleven rond 1900, strand- en zeegezichten en andere thema's die hem aanspreken en inspireren. Beelden uit heden en verleden, gemaakt in het atelier maar ook plein air. Schilderijen van Cor Schaap worden verkocht op diverse locaties in Katwijk, in het atelier zelf en via de gerenommeerde kunsthandel Galerie Gabriëls, Noordeinde 103 in Den Haag.

Schaap heeft een voorliefde voor de klassieke impressionistische kunst. Hij is goed bevriend met impressionist Niek van der Plas, die een straat verderop woont en met wie hij regelmatig een wandeling maakt langs de kust van Katwijk. Impressionist Joop van Leeuwen bracht hem de techniek bij en bij de doorontwikkeling is er regelmatig contact. Het schilderen heeft voor Schaap altijd iets van: werken aan én naar een beter schilderij. Daarover is ook een prachtig boek verschenen onder ISBN/EAN nr. 978909090360959, Impressionist Joop van Leeuwen, door de ogen van een leerling'.Cor Schaap (1968) was born and raised in the Dutch fishing village of Katwijk aan Zee. Not far from the sea, he works on oil paintings with mainly local and regional subjects such as fishermen's life around 1900, beach and seascapes and other themes that appeal to and inspire him. Images from the past and present, made in the studio but also plein air. Paintings by Cor Schaap are sold at various locations in Katwijk, in the studio itself and through the renowned art dealer and Gallery Gabriëls, Noordeinde 103 in The Hague. Schaap has a penchant for classical impressionist art. He is good friends with impressionist Niek van der Plas, who lives a street away and with whom he regularly takes a walk along the coast of Katwijk. Impressionist Joop van Leeuwen taught him the technique and there is regular contact as he continues to develop. For Schaap, painting has always felt like: working on and towards a better painting. A beautiful book about this has also been published under ISBN/EAN no. 9789090360959, Impressionist Joop van Leeuwen, through the eyes of a pupil'.

  • 2014 Presidential Award Media Hope University

  • 2015 Awarded work for the KUCO Art Calendar

  • 2016 Presentation of painting AZC on behalf of the municipality of Katwijk

  • 2017 Exhibition Palace Hotel, Noordwijk aan Zee

  • 2019 Exhibition Townhall Katwijk

  • 2021 Exhibition in the centre of Katwijk aan Zee

  • 2022 Exhibition Gallery Gabriëls, The Hague

For sales information, please visit: www.artweb.shop

Newsletter Cor Schaap

Be the first to find out about paintings, sales, styles and everything between.

Thanks for submitting!