"Cor Schaap,
an artist or just a painter"

Cor Schaap (1968) is geboren en getogen in het Nederlandse vissersdorp Katwijk aan Zee. Niet ver van de zee werkt hij aan olieverfschilderijen met voornamelijk lokale en regionale onderwerpen zoals het vissersleven rond 1900, strand- en zeegezichten en andere thema's die hem aanspreken en inspireren. Beelden uit heden en verleden, gemaakt in het atelier maar ook plein air. Schilderijen van Cor Schaap worden verkocht op diverse locaties in Katwijk, in het atelier zelf en via de gerenommeerde kunsthandel Galerie Gabriëls, Noordeinde 103 in Den Haag.

Cor Schaap (1968) was born and raised in the Dutch fishing village of Katwijk aan Zee. Not far from the sea, he works on oil paintings with mainly local and regional subjects such as fishermen's life around 1900, beach and seascapes and other themes that appeal to and inspire him. Images from the past and present, made in the studio but also plein air. Paintings by Cor Schaap are sold at various locations in Katwijk, in the studio itself and through the renowned art dealer and Gallery Gabriëls, Noordeinde 103 in The Hague.

  • 2014 Presidential Award Media Hope University

  • 2015 Awarded work for the KUCO Art Calendar

  • 2016 Presentation of painting AZC on behalf of the municipality of Katwijk

  • 2017 Exhibition Palace Hotel, Noordwijk aan Zee

  • 2019 Exhibition Townhall Katwijk

  • 2021 Exhibition in the centre of Katwijk aan Zee

  • 2022 Exhibition Gallery Gabriëls, The Hague

For sales information, please visit: www.artweb.shop

Newsletter Cor Schaap

Be the first to find out about paintings, sales, styles and everything between.

Thanks for submitting!